Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders,  leerkrachten en  schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en  begeleiding. Het CLB is ontstaan uit een  fusie van de vroegere PMS-centra en het medisch  schooltoezicht. 

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Onze dienst bestaat uit +-38 medewerkers en we begeleiden ongeveer 12.000 leerlingen uit de regio Oostende-Gistel + uitlopers tot in Oostduinkerke en Aartrijke.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken. Je kan onze psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen spreken op het centrum of op school (best na afspraak).