VCLB West-Vlaanderen www.vclbwestvlaanderen.be
Vrije CLB Koepel  www.vclb-koepel.be
Onderwijskiezer
 www.onderwijskiezer.be
VSKO, koepel van het katholiek vrij onderwijs  www.vsko.be
Vlaamse Onderwijsraad  www.vlor.be
Integrale jeugdhulp  www.jeugdhulp.be
Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg  www.osbj.be
De Sociale Kaart  www.desocialekaart.be
Kinderrechten  www.wvc.vlaanderen.be/...
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  www.vaph.be
Let op! Eerste hulp bij leerstoornissen  www.letop.be
Informatief filmpje over dyslexie https://youtu.be/4EZ3kdaKldg
Ministerie van Onderwijs  www.ond.vlaanderen.be
Opvoedingswinkel Oostende  www.opvoedingswinkeloostende.be
digiCLB  www.digiclb.be
Tele-onthaal www.tele-onthaal.be
Kinder- en jongerentelefoon www.kjt.org
Zelfmoordlijn www.zelfmoordlijn.be
Druglijn www.druglijn.be
Holebifoon www.holebifoon.be
JAC - jongerenadviescentrum www.jac.be
Kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen www.koppvlaanderen.be