Waarvoor kan ik bij het CLB terecht?

Je kan altijd en met al je vragen en zorgen aankloppen bij het CLB. Je kan het ook eerst samen met de leraar, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator op school bekijken, misschien kan hij je verder helpen? Maar je mag ook rechtstreeks naar het CLB gaan.

Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

  • problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk...
  • vragen over welke studie je best zou kiezen, welke richtingen je kan volgen, welk diploma je nodig hebt om een bepaald beroep uit te oefenen...
  • ook vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, ... kan je aan het CLB stellen
  • het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik,...

Het kan ook gebeuren dat het CLB contact opneemt met jou of met je ouders, omdat de school dit gevraagd heeft. Bijvoorbeeld omdat ze merken dat je de laatste tijd minder goed kan volgen tijdens de les.