Wie kan bij ons terecht?

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons terecht.

Je kunt wel alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Een CLB kiezen kan dus niet.

Verander je tijdens de vakantie van school, dan kan je bij je CLB voor je oude school terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent. Wie welke scholen begeleidt kan je hier opzoeken.