Wie werkt in een CLB?

In het CLB werken verschillende disciplines samen: psychologen, pedagogen, bachelors in de toegepaste psychologie en in het sociaal werk, artsen en verpleegkundigen.

Daarnaast is er een team van administratieve medewerkers die de werking ondersteunen.

Alle medewerkers hebben éénzelfde doel: samen met kinderen, ouders en leerkrachten vragen en problemen over gezondheid, leren en studeren, studiekeuze, gedrag en opvoeding aanpakken.

Doordat iedere medewerker vanuit zijn vakkennis een andere kijk heeft op problemen, proberen we op deze manier in team een zo volledig mogelijke oplossing te bieden.